Estill Voice Training

Seuraava Estill-kurssi keväällä 2024:

Estill Voice Training – äänenkäytön malli (The Estill Voice Model)

Estill Voice Training on tieteellisiin tutkimuksiin perustuva äänenkäytön malli, jonka kehittäjä on amerikkalainen äänenkäytön kouluttaja, tutkija ja laulaja Jo Estill (1921-2010). Ennen tutkijanuraansa Jo Estill teki uraa klassisena laulajana. Estill-mallia hyödynnetään laajasti erilaisissa musiikkityyleissä popista oopperaan, teatterin lavoilla sekä puheterapiassa ympäri maailman.

Estillin ydinpyrkimyksenä on oppia hallitsemaan ääntä terveesti ja tietoisesti genreen katsomatta, antaen äänenkäyttäjälle täyden luottamuksen ja vapauden ilmaista itseään äänensä kautta haluamallaan tavalla.

Estill Voice Training näkee kaikki äänenkäyttötyylit yhtä arvokkaina – vain sillä on merkitystä, että äänenkäyttö on tervettä ja kestävää. Kantava periaate on myös se, että jokaisella on kaunis ääni, ja jokainen voi oppia hallitsemaan ääntään haluamallaan tavalla.

Kuviot äänen hallitsemiseksi; Figures for Voice Control

Estillin ytimessä ovat kuviot äänen hallitsemiseksi (Figures for Voice Control), jotka avaavat ymmärryksen äänen anatomiasta, fysiologiasta sekä toiminnasta yksinkertaisten harjoitteiden sekä akustisten ominaisuuksien ymmärtämisen avulla. Äänikuviot ovat kehomme 13 anatomista rakennetta, jotka vaikuttavat ääneen eri tavoilla. Tavoitteena on kunkin anatomisen rakenteen tietoinen, muista rakenteista eriytetty hallinta.

Samalla äänikuvioita tutkiva löytää oman äänensä koko potentiaalin, sekä saattaa hänet ymmärtämään, millaisia tiedostamattomia valintoja hän on tehnyt instrumentissaan silloin, kun äänenkäyttö on tuntunut helpolta – tai vaikealta. Äänikuvioiden opiskelun myötä sinä itse tiedät, miten äänesi toimii, sekä miten teet instrumentissasi jatkossa sellaisia valintoja, jotka ovat sopusoinnussa tavoitteidesi kanssa.

Estill ei ole tekniikka tai metodi, jota sovelletaan aina tietyllä tavalla, vaan äänenkäytön malli, joka auttaa sinua toimimaan tehokkaammin yhteistyössä kehon fysiologisten lainalaisuuksien kanssa, olipa laulu- tai äänenkäyttötaustasi millainen tahansa. Äänenkäytöstä tulee varmaa, helppoa ja luotettavaa.

Kuusi äänikvaliteettia; Six Voice Qualities

Kuusi tutkittua äänikvaliteettia (Figure Combinations for Six Voice Qualities) koostuvat kukin omasta äänikuvioyhdistelmästä, reseptistä. Estillin tutkimat äänikvaliteetit ovat Speech, Falsetto, Sob, Twang, Belting ja Opera. Perusreseptien opiskelu ja ymmärtäminen mahdollistavat myös niiden varioimisen kunkin taiteellisen- tai käytännön tarpeen mukaan.

Tietoisuus oman äänen toiminnasta avaimena taiteelliseen vapauteen ja rajattomuuteen

Äänikuvioiden ja -kvaliteettien opiskelu ja harjoittelu avaavat mahdollisuudet tehdä lukemattoman määrän erilaisia ääniyhdistelmiä eli kvaliteettivariaatioita palvelemaan haluttua ääniestetiikkaa. Estill-mallin anti onkin sen hienostuneessa dynaamisuudessaan sekä sen mahdollistamassa taiteellisessa vapaudessa vastata monenlaisiin äänenkäytöllisiin haasteisiin niin ääniammattilaisten kuin vaikkapa laulun harrastajien keskuudessa, olipa kyseessä sitten Beyoncén ”belt”, unkarilainen kansanlaulu tai Wagnerin ooppera-aaria.

Estilliä voi opiskella EMT- tai EMCI-sertifioidun Estill-kouluttajan johdolla yksityisesti, päivän pituisissa ryhmäkoulutuksissa (workshopit) tai EMCI-sertifioidun kouluttajan viisipäiväisillä Level 1 & 2 -kursseilla. Varmistathan, että opiskelet Estilliä vain sertifioidun opettajan johdolla.

Antti Annola on yksi Suomen kokeneimmista Estill-kouluttajista. Hän valmistui Certified Master Teacheriksi CMT (nyk. Estill Master Trainer, EMT) vuonna 2015 mentorinaan Jo Estillin kouluttama Dorte Hyldstrup (DK) EMCI-ATP-SD.

Estill-koulutukset Suomessa

Antti järjestää Estill-koulutuksia säännöllisesti eri puolella Suomea yksin sekä yhteistyössä kollegoidensa kanssa. Ole yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut Estill-koulutuksesta.

Voit myös seurata Antin laulukoulutus-tilejä sosiaalisessa mediassa kuullaksesi tulevista koulutuksista:

IG: @anttiannolavoicestudio

Facebook: Laulustudio Antti Annola

Lue lisää Estill Voice Trainingistä.

Jokaisella on kaunis ääni. Sinun täytyy vain oppia, miten sitä käytetään.

Jo Estill