Estill Voice Training Level 1 & 2: Online & Tampere

Everyone has a beautiful voice. You just have to learn how to use it.

Jo Estill
Jo Estill

Tervetuloa opiskelemaan Estill Voice Trainingin virallinen Level 1 & 2 -kurssi hybriditoteutuksena lokakuussa 2023 Tampereelle. Tapaamme neljä kertaa Zoomissa ja livenä Tampereella kolmena lähiopetuspäivänä. Kurssilla on erikoishinta opiskelijoille.

Estill Level One ja -Two -kurssi sisältää koko Estill Voice Trainingin ytimen: Estill-äänikuviot ja -kvaliteetit. Koulutus toteutetaan ns. hybridikoulutuksena eli se sisältää sekä etäkoulutusta että lähikoulutusta. Normaalisti viisi täyttä päivää kestävä kurssikokonaisuus on jaettu neljään, kolme tuntia kerrallaan kestävään etäkoulutukseen ja kolmeen lähiopetuspäivään. Tämä kurssi on siis helppoa käydä töiden tai opiskelun ohessa.

Kurssin luento-osuudet toteutetaan pääasiassa Zoomin kautta. Lähiopetus keskittyy käytännön harjoitteluun ryhmässä sisältäen myös henkilökohtaista ohjausta. 

Kurssin pääopettajana toimii tanskalainen EMCI-ATP Dorte Hyldstrup. Dorte Hyldstrup on yksi maailman kokeneimmista Estill-opettajista. Hän on itse mallin kehittäjän Jo Estillin kouluttama. Dorte on työskennellyt Estill-mallin parissa yli 35 vuotta. Lue lisää Dortesta täältä.

Dorte Hyldstrup, EMCI-ATP

Toisena opettajana kurssilla toimii EMT Antti Annola. Kurssin opetuskieli on englanti, mutta sisältöä käännetään ja kysymyksiin vastataan tarvittaessa myös suomeksi.

LEVEL ONE: Figures for Voice Control (Äänen hallitsemiseen tarvittavat kuviot)

Level One kurssi keskittyy Estill-äänikuvioihin (Figures for Voice™). Kurssilla tutustutaan 13 äänikuvioon, jotka vaikuttavat äänen toimintaan ja kvaliteettiin. Estill-äänikuvioiden harjoituksilla pyritään kontrolloimaan niiden vaikutuksia ääneen ja sitä kautta lisäämään voimaa, selkeyttä ja kestävyyttä omaan ääneen. Kuvioita harjoitellaan pienissä ryhmissä joka koulutuspäivässä, mutta erityisesti lähiopetuspäivinä. Kuvioita pääsee myös soveltamaan oman ohjelmiston tai äänenkäytön kautta open session -hetkissä. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle.

LEVEL TWO: Six Voice Qualities; Speech, Falsetto, Sob, Twang, Belting, Opera (Äänikvaliteetit)

Level Two -kurssiosio keskittyy kuuteen Jo Estillin tutkimaan äänikvaliteettiin, joita ovat speech (puhe), falsetto, sob (nyyhkytys), twang, ooppera ja belting. Kvaliteettejä tutkitaan paitsi itse tekemällä, myös tutustumalla niiden variaatioihin, ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä akustisiin ominaisuuksiin.

Tämä kurssikokonaisuus sisältää Level One ja -Two-kurssit eikä niistä voi käydä vain toista. Kurssi on suunniteltu siten, että sen voi käydä työn tai opiskelujen ohessa.

– Estill-malli äänen toiminnasta
– Estill-äänikuviot, Figures for Voice
– Estill-äänikvaliteetit, Estill Voice Qualitites
– Äänikuvioiden ja -kvaliteettien harjoittelu
– Henkilökohtainen ohjaus
– Estill-äänikuvioiden ja -kvaliteettien soveltaminen

Kenelle kurssi soveltuu? Kaikille laulusta ja äänenkäytöstä kiinnostuneille (mm. laulajat, harrastajat, ammattilaiset, laulunopettajat, laulunopiskelijat, näyttelijät, puheterapeutit, puhujat, kuorolaulajat, kuoronjohtajat, jne). 

Estill-mallia hyödynnetään maailmalla erilaisissa musiikkityyleissä (mm. pop, rock, klassinen, ooppera, jazz, musikaali, kansanmusiikki), puheessa sekä puheterapiassa. Malli soveltuu kaikenlaiseen äänenkäyttöön.

AIKATAULU:

Online (Zoom):

01.10.2023 klo 13-16
06.10.2023 klo 17.30-20.30
07.10.2023 klo 13-16
08.10.2023 klo 13-16

Livenä Tampereella:

13.10.2023 klo 10-21
14.10.2023 klo 9-18
15.10.2023 klo 9-16

Kurssipaikka Tampereella:

Kalevan kirkko (salit 9 & 10)
Liisanpuisto 1, 33540 Tampere
Finland

HINTA: 640 € / 540 € opiskelijat. Lisäksi osallistuja ostaa kurssikirjat Estill Voice Internationalilta ilmoittautumisen yhteydessä (hinta $ 70)

ILMOITTAUTUMINEN: https://www.estillvoice.com/find-a-course/?id=2455

Ilmoittautumisen jälkeen sinulle lähetetään lasku sähköpostitse.

Lisätietoa: Antti Annola anttiannola@gmail.com